Report App bij ‘Geld of je leven’ op NPO radio 1. Luister hier.

Blogs, nieuws en columns

Veilig thuiswerken

Het thuiswerken leidt tot 1500 oproepen per dag bij de Kindertelefoon. Steeds meer artikelen over huiselijk geweld door thuis werkstress, maar er zijn ook situaties waar al sprake was van dit geweld. Niet elke situatie is op te lossen met timeouts of een wandeling en niet iedereen woont zo dat

Lees verder »

Waarom Report App

De verplichting uit de Arbowet om te beschikken over een Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E) wordt nog altijd niet goed nageleefd. Voor staatssecretaris Van Ark van het ministerie van SZW is dat reden om de boetes voor het ontbreken van een RI&E te verhogen. Vragen over ongewenste omgangsvormen kunnen pas

Lees verder »