Veilig thuiswerken

Het thuiswerken leidt tot 1500 oproepen per dag bij de Kindertelefoon. Steeds meer artikelen over huiselijk geweld door thuis werkstress, maar er zijn ook situaties waar al sprake was van…

Waarom Report App

De verplichting uit de Arbowet om te beschikken over een Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E) wordt nog altijd niet goed nageleefd. Voor staatssecretaris Van Ark van het ministerie van SZW…