Waarom Report App

De verplichting uit de Arbowet om te beschikken over een Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E) wordt nog altijd niet goed nageleefd. Voor staatssecretaris Van Ark van het ministerie van SZW is dat reden om de boetes voor het ontbreken van een RI&E te verhogen. Vragen over ongewenste omgangsvormen kunnen pas goed beantwoord worden als het duidelijk is welke ervaringen werknemers daarbij hebben. Het niet hebben van een plan van aanpak, een essentieel onderdeel van de RI&E ook als het gaat om het PSA-beleid, wordt harder bestraft. De boete hiervoor wordt opgetrokken van € 750 naar € 3.000 euro.

Bij het plan van aanpak past een proactieve benadering van het onderwerp ongewenste omgangsvormen. Wacht als organisatie niet af, maar zorg dat je steeds vroegtijdig betrokken bent, bij het bepalen van de aanpak ongewenste omgangsvormen.

Report App zorgt ervoor dat elke medewerker 24/7 toegang heeft tot:

Het beleid en de procedures van de organisatie, met advies om deze in elke benodigde taal aan te bieden. Kennis over het onderwerp ongewenste omgangsvormen; a. welke vormen kennen we binnen het PSA-beleid, b. hoe ziet dit gedrag eruit, c. wat nou als ik gedrag als ongewenst ervaar en deze niet beschreven staat in de professionele grenzen omschreven door de organisatie, d. wat betekend het grijze gebied – dat ik me niet moet aanstellen.

Kortom informatie welke bijdraagt aan vitale werknemers, die emotioneel en lichamelijk in balans zijn en om kunnen gaan met ongewenste omgangsvormen.

Zichtbare hulpverlening; vertrouwenspersonen, HR, Arbo-professionals en bedrijfs-maatschappelijk werkers kunnen zich via de app voorstellen. Dit kan via een geschreven document, maar ook door een vlog of video waarin de hulpverlening toelicht wie hij/zij is en wat zijn of haar rol binnen de hulpverlening die door de organisatie via de app wordt geboden inhoudt. Dit is essentieel in de aanpak van ongewenste omgangsvormen en wordt ook als reden voor het niet melden van ongewenst gedrag op de werkvloer gezien.

Geanonimiseerde statistieken van de meldingen in de organisatie, deze worden automatisch bijgehouden. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt wanneer (periodiek) er sprake is van ongewenst gedrag, om welke vorm het gaat etc. Deze gegevens zijn per dag in te zien en kan er ook door de organisatie direct gehandeld worden wanneer er een probleem ontstaat op de werkvloer. Direct handelen zorgt voor de-escalatie en minder verzuim.

Een eigen persoonlijke omgeving; elke werkgever, werknemer en hulpverlener heeft via een unieke login zijn eigen beveiligde omgeving binnen de Report App. De data is beveiligd via de strengste ISO-normen welke in Europa gelden. De app is beveiligd als een bankieren app.

Een logboek en het doen van een melding; dit kan eenvoudig binnen de app dit en op het moment dat de werknemer zich veilig voelt. Melding kan ook via een geluidsopname wanneer schrijven lastig is, of niet goed uitkomt.

Naast de huidige features binnen de app, biedt Rapport App andere mogelijkheden aan waardoor de tool als informatie- en meetinstrument zorgt dat deze volledig zijn afgestemd op de organisatie/ branche.

Waarom Report App? Heel simpel, omdat de app onmisbaar is als het gaat om plan van aanpak en het aanmoedigen van werknemers gezamenlijk verantwoordelijk te nemen in de aanpak van ongewenst gedrag. 

Recente berichten