Report App bij ‘Geld of je leven’ op NPO radio 1. Luister hier.

Een app voor een positieve en gezonde werkomgeving.

We geloven in het creëren van een cultuur waarin ongewenst gedrag geen kans krijgt. Dat begint met bewustwording en het proactief onder de aandacht brengen van beleid dat respect, begrip en open communicatie aanmoedigt. En waar iedereen in de organisatie bij betrokken wordt.Via de app hebben medewerkers 24/7 toegang tot het platform. Door inzicht in anonieme data en statistiek leert de organisatie wat er speelt, om op elk moment te kunnen anticiperen.

Dit is de Report App.

Een veilige, onafhankelijke omgeving voor medewerkers

Kennis opdoen, zorgen delen en leren ongewenst gedrag bespreekbaar te maken.

Live data dashboard en statistiek

Inzicht in anonieme data en statistiek geeft de organisatie een vinger aan de pols en leert je wat er speelt, waardoor je kunt anticiperen in plaats van reageren.

Conform Wet bescherming klokkenluiders

De Klokkenluidersmodule maakt je organisatie compliant volgens de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk).

Laagdrempelig toegang tot interne en/of externe vertrouwenspersonen

Door vroegtijdig het gesprek te starten met een vertrouwenspersoon kan escalatie worden voorkomen.

Tailor-made voor jouw organisatie 

Ingericht met relevante voorbeelden en aandacht voor specifieke risicofactoren. De gedragscode, het beleid en andere documenten die de organisatie al heeft op één plek in de app terug te vinden.

Report App helpt werkgevers, werknemers en vertrouwenspersonen.

Voor werkgevers

Een gezond werkklimaat met weerbare werknemers, waardoor ziekteverzuim en verloop door ongewenst gedrag wordt voorkomen.

Voor werknemers

Leer in een veilige, onafhankelijke omgeving ongewenst gedrag te herkennen en bespreekbaar te maken en start laagdrempelig een gesprek met een vertrouwenspersoon als dat nodig is.

Voor vertrouwenspersonen

Stel jezelf voor in een video en maak je via Report App zichtbaar in de organisatie, waardoor contact opnemen laagdrempelig wordt.

De unieke features van Report App.

Onafhankelijke en actuele informatie over gedrag en alles wat daarmee te maken heeft.

Features

 • Werknemers informeren vanuit onafhankelijkheid
 • Actuele en relevante informatie afgestemd op jouw organisatie en doelgroep(en)
 • Te delen vanuit de organisatie én vanuit Report App
 • Storytelling door middel van podcasts en video’s

Een gesprek starten met een vertrouwenspersoon of melding maken van een misstand.

Features

 • Laagdrempelig het gesprek starten met een vertrouwenspersoon naar keuze
 • Klokkenluidersmodule voor melden van integriteitschendingen volgens de Wbk
 • Persoonlijk logboek voor het documenteren van ervaringen
 • Extra beveiligd met pincode

Beschikken over anonieme data en
statistiek.
Uploaden van content.

Features

 • Anonieme data en statistiek geeft op elk moment inzicht in wat er speelt
 • Levert een waardevolle bijdrage aan het preventiebeleid
 • Uploadfunctie voor delen van (nieuwe) content
 • Versturen van pushnotificaties om medewerkers te attenderen op nieuwe content
 • Strikte data encryptie en privacybescherming en gegevens volledig gescheiden en beveiligd

Bijscholen van medewerkers of verzamelen van anonieme inzichten binnen jouw organisatie.

Features

 • Via de E-learning module interactief bijscholen en kennis op peil houden
 • Makkelijk aan te maken en uit te zetten via de Report App
 • Survey module om eenvoudig een korte enquête uit te zetten
 • Waardevolle en anonieme inzichten ophalen binnen jouw organisatie

Report App: Creëren van veilige werkomgevingen sinds 2015

Samen escalaties voorkomen en bouwen aan een respectvolle werkomgeving, waardoor werknemers zich veilig kunnen ontwikkelen.

Verzenden van een noodsignaal naar een door de organisatie gekozen meldpunt.

Features

 • Met een druk op de knop een GPS-noodsignaal versturen naar een door de organisatie gekozen meldpunt, voor medewerkers in risico-situaties
 • Directe assistentie bij het mogelijk escaleren van bedreigende situaties
 • Tot op de individu toe te wijzen

Medewerkers op de hoogte brengen van recente content.

Features

 • Medewerkers attenderen op de nieuwste content in de app en de laatste ontwikkelingen op het gebied van sociale veiligheid
 • Genereren van traffic naar de app en het creëren van engagement

Dashboard voor vertrouwenspersonen om veilig te documenteren.

Features

 • Dashboard voor vertrouwenspersonen waarin zij binnen een onafhankelijke omgeving kunnen documenteren, beveiligd met 2FA (De Kluis)
 • Voor elke vertrouwenspersoon beschikbaar, zowel intern als extern
 • Gespreksaanvragen overzichtelijk bijhouden
 • Gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen aan management en HR met behulp van onze geanonimiseerde statistiek
Zij werken al met Report App.