Report App bij ‘Geld of je leven’ op NPO radio 1. Luister hier.

Report App is jouw partner in preventie.

We zijn heel trots op onze klanten en partners die samen met ons bouwen aan een positieve werk-, sport- en leeromgeving en een verandering inzetten van een reactieve naar een preventieve cultuur. Een omgeving waarin medewerkers zich gehoord en gesteund voelen, zonder angst voor eventuele gevolgen. Samen stimuleren we vertrouwen, respect, begrip en verbinding.

Zij werken al met Report App.

Wat klanten over ons zeggen.

Onze partners.

Samenwerking met Partners in Vertrouwen.

Judith Gerritsen en Maureen Meeng

Report App heeft een samenwerking met Partners in Vertrouwen, een vooruitstrevend adviesbureau gespecialiseerd in vertrouwenspersonen.

Onze samenwerking komt voort uit onze gedeelde visie dat vertrouwenspersonen een proactieve rol hebben in het voorkomen van ongewenst gedrag in een organisatie. De onafhankelijke benadering en betrokkenheid van een externe vertrouwenspersoon zorgt voor een vertrouwde omgeving waarin medewerkers veilig hun hart kunnen luchten of hun zorgen kunnen delen. 
Partners in Vertrouwen brengt expertise en diversiteit in het aanbod van vertrouwenspersonen en heeft een landelijke spreiding.

Organisaties die de Report App in gebruik gaan nemen kunnen – naast de eventueel reeds bestaande interne en/of externe vertrouwenspersonen – altijd een externe vertrouwenspersoon van Partners in Vertrouwen toevoegen. Gezamenlijk zoeken we het best passende profiel bij jouw organisatie.