Draw a line
before it’s crossed

Report App helpt organisaties bij het bepalen en bewaken van professionele en persoonlijke grenzen.

Maak het verschil
draag bij aan een gezondere werkplek 

Elke organisatie dient te zorgen voor een gezonde werkomgeving conform Arbowet en wet HvK. Toch hebben jaarlijks 1,7 miljoen werknemers te maken met integriteitsschendingen of ongewenste omgangsvormen. De arbeidsstress die dit oplevert, kost werkgevers in Nederland elk jaar 3,1 miljard euro. Report App helpt hier iets aan te doen, door professionele omgangsvormen duidelijk te definiëren en te bewaken.

0,0 million

Jaarlijkse gevallen psychosociale arbeidsbelasting

0 miljard

Jaarlijkse kosten psychosociale arbeidsbelasting

Creëer weerbaarheid
met de kracht van informatie 

Report App laat werknemers op inspirerende en motiverende wijze nadenken over het (eigen) gedrag op de werkvloer, en helpt hen om te gaan met lastige situaties. De combinatie van informatie en reflectie creëert wederzijds respect en begrip, en minimaliseert daarmee grensoverschrijdend gedrag. Tegelijkertijd helpt het werknemers om weerbaar te reageren indien ze ongewenst gedrag ervaren.

Topics

Seksuele intimidatie

Wat is seksuele intimidatie en wat wordt er bedoeld met het grijze gebied.

Agressie/geweld

Leer om te gaan met agressie en geweld binnen en buiten de organisatie.

Discriminatie

Krijg beter inzicht in discriminatie en hoe jij en omstanders hierop kunnen reageren.

Pesten

Hoe herken je pestgedrag en op welke wijze beïnvloedt dit de werksfeer.

Voorkom escalatie
start het gesprek 

Werknemers vinden het vaak lastig om met grensoverschrijdend gedrag en integriteitskwesties om te gaan. Overdrijf ik niet? Maak ik de situatie niet erger als ik een melding doe? Wat gebeurt er na mijn melding? 

De manier waarop je jouw grenzen aangeeft heeft effect op hoe anderen met jou omgaan. Door respectvol grenzen te stellen, verander je de situatie zonder vervelende nasleep. Natuurlijk is het belangrijk om ook de grenzen van een ander te respecteren.

Report App geeft advies, ondersteuning en maakt het melden laagdrempelig en veilig, waardoor onnodige escalatie wordt voorkomen.

Features

SOS

Verleen directe assistentie bij het mogelijk escaleren van bedreigende situaties.

Melding

Biedt de mogelijkheid om een informele (interne/externe) melding te doen.

Beleid

Geef werknemers te allen tijde toegang tot het beleid van de organisatie. 

Podcast

Creëer bewustwording voor actuele thema’s door middel van inspirerende podcasts.

Logboek

Identificeer patronen van ongewenst gedrag met behulp van een persoonlijk logboek.

Training en certificering

Verhoog het kennisniveau van vertrouwenspersonen en werknemers. 

Data dashboard

De meldingen die gedaan worden via de Report App worden in een dashboard weergegeven. Interne of externe vertegenwoordigers kunnen hier de meldingen overzichtelijk behandelen. 

Alle data wordt geanonimiseerd, bijeengebracht en gecategoriseerd. Met deze informatie wordt inzichtelijk waar knelpunten zitten. Het levert daarmee een waardevolle bijdrage aan het preventiebeleid van de organisatie.

Blog

Verder lezen? Klik hier voor een overzicht van alle Report App artikelen.

Veilig thuiswerken

Waarom Report App