Nederlands
ArubaBank
palmtours
Medwork
AM2
new-amsterdam-filmcompany
LC


Report App helpt organisaties bij het bepalen en bewaken van zowel professionele als persoonlijke grenzen onder de werknemers en helpt de juiste weg te bewandelen om grensoverschrijdend gedrag te melden.Een veilige werkplek

Of het nu om seksuele intimidatie, discriminatie, agressie of pesten gaat, een professionele organisatie accepteert geen grensoverschrijdend gedrag. De Report App helpt om het bedrijfsbeleid duidelijk uit te dragen als het gaat om zakelijke interacties en hoe ze omgaat met gedrag welke als ongewenst ervaren wordt.

 

Inspirerende verhalen om de kwesties te duiden

Aangrijpende verhalen hebben een grotere impact dan slechts het benoemen van feiten. De app bevat een serie video’s welke de impact en dilemma’s laat zien die veroorzaakt worden door grensoverschrijdend gedrag.

 

Report App versterkt werknemers

Werknemers vinden het vaak lastig om te gaan met grensoverschrijdend gedrag. Overdrijf ik? Wordt het alleen maar erger als ik een melding doe en wat gebeurt er met mijn melding?  Report App geeft advies en ondersteuning en maakt het uit durven spreken en/ of het melden laagdrempelig.

 

Instructievideo’s en advies

Een serie van video’s toont de verschillende manieren hoe je kunt reageren op grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer.

 

Veilig, vertrouwelijk advies en melden

Werknemers kunnen de app gebruiken om gedrag welke als ongewenst ervaren is vast te leggen, om interne of externe vertrouwenspersoon, de HR-vertegenwoordigers of Arbo-professional te benaderen en om een officiële klacht in te dienen indien gerechtvaardigd.

 

Volledig vertrouwelijk

Gegevens van werknemers zullen niet gedeeld worden met de werkgever*, collega’s of met Report App tenzij de werknemer expliciet toestemming geeft dit wel te doen.
Report App heeft dezelfde gegevensbeveiligingsstandaarden als moderne bankieren apps. Report App en haar datacentrum zijn ISO gecertificeerd.

*Tenzij wettelijk verplicht.

 

Geanonimiseerde data en analyses

Gebaseerd op de meldingen, kan een vertrouwenspersoon, HR-directeur, etc. geanonimiseerde analyses opstellen van het grensoverschrijdende gedrag binnen de organisatie voor het jaarverslag/ adviesrapport voor het management of de directie. Dit is een erg kwalitatieve risicoanalyse voor het PSA-beleid.

 

 

CONTACT US

 
 
 
 
 

Report App B.V. | KvK 74916882 | IBAN NL47RABO0342374095 | info@report-app.com