Report App bij ‘Geld of je leven’ op NPO radio 1. Luister hier.

Veilig thuiswerken

In dit artikel lees je:

Het thuiswerken leidt tot 1500 oproepen per dag bij de Kindertelefoon. Steeds meer artikelen over huiselijk geweld door thuis werkstress, maar er zijn ook situaties waar al sprake was van dit geweld. Niet elke situatie is op te lossen met timeouts of een wandeling en niet iedereen woont zo dat er voor allen een eigen werkplek is. Ook nu, of juist nu geldt hier ook de zorgplicht van de werkgever om zorg te dragen voor een veilige werkomgeving.

Via Report App kan de werkgever de werknemer informeren over het eigen en het algemene virusbeleid. Daarnaast kan de werknemer via de app ook een melding doen wanneer er sprake is van ongewenst gedrag in de thuiswerk situatie zodat escalatie kan worden voorkomen. De melding kan bijvoorbeeld worden opgevangen door de bedrijfsmaatschappelijk werker van de Arbodienst.

Dit is slechts een voorbeeld, via een eenvoudig keuzemenu kan interne en externe hulp worden geboden. De app wordt kosteloos aangeboden voor 3 maanden aan elke werkgever in Nederland. Draw a line before it’s crossed, en neem contact op met team@report-app.com