Draw a line
before it’s crossed

Report App Direct is een extern meld- en informatiepunt voor mensen die ongewenst gedrag ervaren in de werk, leer of sportomgeving. Opzoek naar een preventieve oplossing binnen een organisatie? Klik dan op werkgever.

AppstorePlaystore

Ongewenst gedrag
het komt vaker voor dan je denkt

Conform de Arbowet en het Burgerlijk Wetboek heeft elke werknemer, student, atleet heeft recht op een gezonde werk, leer en sportomgeving. Desondanks hebben jaarlijks 1,7 miljoen werknemers last van ongewenste omgangsvormen, integriteitsschendingen en werkstress. Report App Direct is er voor deze mensen en biedt de gebruiker direct toegang tot de juiste informatie en instructie.

0,0 miljoen

Jaarlijks hebben 1,7 miljoen mensen te maken met ongewenst gedrag op de werkvloer

De kracht van informatie
vergroot je weerbaarheid

Er is een groot ‘grijs gebied’ als het gaat om ongewenst gedrag op de werkvloer. Het ‘grijze gebied’ verschilt per persoon, waardoor het soms als complex kan worden ervaren. Report App Direct helpt het inzichtelijk maken van wat jij als grensoverschrijdend gedrag ervaart, door het verstrekken van informatie over de verschillende vormen van ongewenst gedrag. Deze kennis maakt je weerbaarder, doordat je beter in staat bent je grenzen aan te geven en indien nodig is er direct toegang tot hulpverlening.

Topics

Seksuele intimidatie

Wat is seksuele intimidatie en wat houdt het grijze gebied in?

Agressie/geweld

Leer om te gaan met agressie en geweld in verschillende situaties.

Pesten

Hoe herken je pestgedrag en hoe beïnvloedt dit de werksfeer.

Discriminatie

Krijg beter inzicht in discriminatie en hoe hierop gereageerd kan worden.

Trek een grens
voorkom escalatie

Het kan moeilijk zijn om met grensoverschrijdend gedrag en integriteitskwesties om te gaan. Overdrijf ik niet? Maak ik de situatie erger als ik een melding doe? Wat gebeurt er na mijn melding? Report App Direct geeft advies, ondersteuning, maar de regie van de melding ligt bij jou. Jij bepaalt bij wie je melding terecht komt. De door jou gekozen persoon, afkomstig uit ons netwerk van onafhankelijke externe vertrouwenspersonen, zal je hierin begeleiden. Samen bepalen jullie wat de de juiste vervolgstappen zijn. Op deze manier brengen jullie de vervelende situatie samen tot een einde.

Key features

Beleid

Krijg een beeld van hoe bedrijfsbeleid aangaande ongewenst gedrag eruit zou moeten zien.

Logboek

Identificeer patronen van ongewenst gedrag met behulp van een persoonlijk logboek.

Support

Leer ons team van vertrouwenspersonen kennen.

Melding

Maak een melding wanneer je ongewenst gedrag ervaart of er getuige van bent.

Blog

Verder lezen? Klik hier voor een overzicht van alle Report App artikelen.

Veilig thuiswerken voor werknemers

Menu