Veel ondernemingen kiezen voor het preventieve platform Report App zodat zij een veilige omgeving kunnen bieden aan hun medewerkers, medeleerlingen, etc.
Steeds meer bedrijven worden partner van Report App om zodoende gezamenlijk een  alsmaar beter en compleet product te kunnen aanbieden.

Hierbij een selectie van onze klanten en partners:

Partners

Optima Arbodienst
HCS Services
Fonds Slachtofferhulp
Partners in vertrouwen
100% zorg en welzijn
Una Collective
Nederlanse Associatie voor Podiumkunsten
Service Organisatie Nederland Sport

Klanten

Eigen Fabrikaat
DDB Unlimited
Veilig Thuis
BVCM Collections
Amsterdam Manor Beach Resort Aruba
Athletic Club Bilbao
Aruba Bank
Curacao Airport Partners
BOA Dienstencentrum
PSV Eindhoven
Verbond van Verzekeraars
Palm Tours Aruba
La Cabana Beach Resort Aruba
BIA Aruba
MegaGroup Trade
Politie Gelderland Midden