Voor werkgevers
ArubaBank
palmtours
Medwork
AM2
new-amsterdam-filmcompany
LC


De verplichting uit de Arbowet om te beschikken over een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) wordt nog altijd niet goed nageleefd. Vragen over ongewenste omgangsvormen kunnen pas goed beantwoord worden als het duidelijk is welke ervaringen werknemers daarbij hebben. Jaarlijks hebben 1,2 miljoen mensen te maken met ongewenst gedrag op de werkvloer. Voor de werkgever komen deze kosten per jaar op 2,7 miljard euro (bron TNO)


Naast het besparen van kosten op verzuim en verminderde productiviteit door ongewenst gedrag levert Report App een belangrijke bijdrage aan het versterken van een positieve bedrijfscultuur waar elke werknemer zich veilig voelt. 


Andere belangrijke aspecten van Report App: 

  • De app zorgt ervoor dat beleid en procedures actief aan de werknemer wordt aangeboden
  • Elke werknemer heeft 24/7 toegang tot informatie en hulpverlening binnen een eigen en beveiligde omgeving
  • Vergroten van zichtbaarheid van de interne of externe hulpverlening aangeboden door de werkgever, inclusief aansluiting op de bestaande Arbodienstverlening
  • Kwalitatief inzicht in bedrijfsveiligheid door middel van geanonimiseerde data welke nodig zijn voor de preventieve aanpak binnen het PSA-beleid
  • Kennis over ongewenste omgangsvormen en het standpunt van de organisatie zorgt voor weerbaarheid
  • De data binnen de app is beveiligd volgens de strengste ISO-normen welke in Europa gelden



Waarom Report App?
Heel simpel, deze tool is de basis voor de aanpak van ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. 


Report App B.V. | KvK 74916882 | IBAN NL47RABO0342374095 | info@report-app.com