Voor hulpverleners
ArubaBank
palmtours
Medwork
AM2
new-amsterdam-filmcompany
LC


Wanneer werknemers aangemoedigd worden om gedrag, welke als ongewenst ervaren wordt, tijdig te melden dan heeft dit een positief effect op werknemers en de organisatie. Om die reden is het van belang dat de hulpverlening intern en extern binnen de organisatie goed zichtbaar is. Een pagina op het intranet, een foto en telefoonnummer van de hulpverlener bij de koffiemachine is niet wat we bedoelen met zichtbaarheid. 


Zichtbaarheid wil zeggen dat alle werknemers een duidelijk beeld hebben van wie ze kunnen benaderen en wat ze van deze persoon kunnen verwachten wanneer een melding wordt ontvangen. Daarnaast is kennis over het onderwerp een belangrijk onderdeel van de zichtbaarheid en aanmoediging om in gesprek te gaan over ongewenste omgangsvormen. 


Report App zorgt ervoor dat hulpverlening intern/ extern zichtbaar is voor werknemers. 


Wat heeft Report App nog meer te bieden:

  • Hulpverlening - vertrouwenspersonen (intern/ extern), arbo-professional, bedrijfsmaatschappelijk werker, maar ook de afdeling human resources kunnen via de app makkelijk informatie delen over het onderwerp ongewenste omgangsvormen
  • Meldingen komen direct binnen in het eigen dashboard welke beveiligd is en niet op het systeem van de organisatie meedraait
  • De mogelijkheid om de case binnen het dashboard volledig te documenteren 
  • Mogelijkheid om een Medewerkers Tevredenheids Onderzoek uit te zetten via de app
  • Op snelle en accurate wijze geanonimiseerde data beschikbaar voor het jaarlijks rapport aan het management


Waarom Report App?
Heel simpel, deze tool is de basis voor de aanpak van ongewenste omgangsvormen op de werkvloer.

Report App B.V. | KvK 74916882 | IBAN NL47RABO0342374095 | info@report-app.com