Veel ondernemingen kiezen voor het preventieve platform Report App zodat zij een veilige omgeving kunnen bieden aan hun medewerkers, medeleerlingen, etc.
Steeds meer bedrijven worden partner van Report App om zodoende gezamenlijk een  alsmaar beter en compleet product te kunnen aanbieden.

Hierbij een selectie van onze klanten en partners:

Partners

Klanten

BIA Aruba
Menu